Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Trójkąt Weimarski > Spotkania prezydiów izb niższych... > II SPOTKANIE

 

logo fr

AAA Drukuj

II SPOTKANIE

4-5.07.2013, KRAKÓW

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich, pos. Agnieszka Pomaska – przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, pos. Dorota Rutkowska – przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej oraz pos. Marek Krząkała – przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej.

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Otwarcie posiedzenia przez Ewę Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przyszłość Unii Europejskiej w kontekście reform unii gospodarczej i walutowej.
  3. Europejska polityka sąsiedztwa, wymiar południowy i partnerstwo wschodnie.
  4. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – wyzwania i perspektywy.
  5. Podsumowanie dyskusji i zamknięcie obrad: rozwój współpracy weimarskiej w wymiarze parlamentarnym.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.