Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KM SKZG, spotkanie I

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

KM SKZG, spotkanie I

16-17.10.2013, WILNO

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Dariusz Rosati (PO) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Adam Rogacki (PiS) – członek Komisji Gospodarki, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski(PO) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej.

PORZĄDEK DZIENNY
(zaproponowany przez prezydencję litewską, nieprzyjęty przez konferencję)

Środa, 16 października 2013

  1. Otwarcie spotkania
  2. Wyzwania związane z pobudzeniem wzrostu i konkurencyjności w Europie
  3. Rzeczywista Unia Gospodarcza i Walutowa: konieczność podjęcia kolejnych kroków

Czwartek, 17 października 2013

  1. Cele i wizja Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE
  2. Ustanowienie właściwych ram dla zarządzania gospodarczego w UE po kryzysie
  3. Unia bankowa i integracja finansowa w UE
  4. Konsolidacja budżetowa i reformy strukturalne w Europie: teraz i w przyszłości

DOKUMENTY

  • Uwagi pdf / Contribution with Annex 1: Proceedings of the Interparliamentary Conference on EFG pdf_EN
  • Konkluzje Prezydencji pdf / Presidency Conclusions pdf_EN
  • Projekt Regulaminu Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej z poprawkami zgłoszonymi podczas Konferencji w Wilnie, 17.10.2013 pdf /Draft Rules of Procedure with amendments tabled at the Vilnius Conference, 17.10.2013 pdf_EN