Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości17.03.2014

WPROWADZENIE

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości to niewiążące narzędzie, którego celem jest wsparcie UE i państw członkowskich w obszarze zwiększania skuteczności wymiaru sprawiedliwości, poprzez zapewnienie obiektywnych i porównywalnych danych na temat jakości, niezależności i efektywności wymiarów sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich. Jest to narzędzie, które ma ewoluować w wyniku dialogu z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Pierwszą tablicę opublikowano w marcu 2013 roku.

Zakres tablicy obejmuje te parametry systemu sprawiedliwości, które przyczyniają się do poprawy klimatu biznesowego i inwestycyjnego, a więc odnoszące się w szczególności do procesowych spraw cywilnych i handlowych oraz administracyjnych (bez spraw karnych), wpisując się tym samym m.in. w ramy semestru europejskiego. Tablicę wyników oparto m.in. na wskaźnikach długości postępowania, liczby spraw w toku, systemów ICT dla sądów, alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz szkolenia sędziów.

Analiza KE jest przeprowadzana przede wszystkim w oparciu o dane z raportów Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), ale również m.in. dane Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego oraz dane uzyskane w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i badań pilotażowych na temat funkcjonowania sądów krajowych w zakresie stosowania prawa konkurencji i ochrony konsumenta (pkt 2).

W opublikowanej w marcu 2014 r. drugiej unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości (pkt 1) KE odwołuje się również do dyskusji będącej reakcją na pierwszą unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, w tym do wyników konferencji z listopada 2013 oraz rezolucji PE z lutego 2014 r. i konkluzji Rady UE z marca 2014 roku (pkt 5).

ŹRÓDŁA

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2014 r. , COM(2014) 155
  2. Źródła danych unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości COM(2014) 155
  3. Informacje ze strony KE
  4. Rozpatrywanie komunikatu w parlamentach narodowych (IPEX)
  5. Pierwsza unijna tablica wyników sprawiedliwości (COM(2013) 160)