Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących... > Spotkania Konferencji... > Konferencja w Wilnie

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja w Wilnie

6-8.04.2014

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Otwarcie Konferencji
  Wystąpienie powitalne: José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej
 2. Rola parlamentów w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego i finansowego
  Wystąpienia:
  Algirdas Butkevičius, premierRebupliki Litewskiej
  Mogens Lykketoft, przewodniczący duńskiego Folketingu
  Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 3. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: wnioski z kontroli pomocniczości prowadzonej przez parlamenty
  Wystąpienia:
  Milan Štěch, przewodniczący czeskiego Senatu
  Pietro Grasso, przewodniczący włoskiego Senatu
  Anouchki Van Miltenburg, przewodnicząca niderlandzkiej Izby Reprezentantów
  Lord Timothy Boswell, przewodniczący Komisji ds. UE brytyjskiej Izby Lordów

  Obchody Międzynarodowego Dnia Romów i przyjęcie deklaracji
  Barbara Prammer, Przewodnicząca Rady Narodowej Republiki Austrii

 4. Współpraca międzyparlamentarna z państwami Partnerstwa Wschodniego
  Wystąpienia:
  Loreta Graužinienė, przewodnicząca litewskiego Seimasu
  Solvita Āboltiņa, przewodnicząca łotewskiej Saeimy
  Oleksandr Turchynov, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy
  Igor Corman, przewodniczący parlamentu Republiki Mołdawii
  David Usupashvili, przewodniczący parlamentu Gruzji
  Hovik Abrahamyan, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii
  Ogtay Asadov, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu
  Stanisłav Shushkevich, były przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białorusi
 5. Współpraca międzyparlamentarna w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
  Wystąpienia:
  Evangelos Meimarakis, przewodniczący greckieckiej Izby Deputowanych
  Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Laura Boldrini, przewodnicząca włoskiej Izby Deputowanych
  Per Westerberg, przewodniczący szwedzkiego Riksdagu
 6. Dyskusja i przyjęcie konkluzji prezydencji

Konkluzje prezydencji, Wilno, 6-8 kwietnia 2014 r.  pdf