Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Rozszerzenie UE o Bałkany Zachodnie 24.06.2014

I. WPROWADZENIE
II. WYBRANE DOKUMENTY 
III. PUBLIKACJE ON - LINE
IV. STRONY INTERNETOWE


I.  WPROWADZENIE

Perspektywa członkostwa w UE państw Bałkanów Zachodnich, czyli: Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM), Serbii oraz Albanii została przedstawiona po raz pierwszy na szczycie Rady Europejskiej w Santa Maria de Feira w czerwcu 2000 i potwierdzona w konkluzjach ze szczytu UE-Bałkany Zachodnie w Salonikach, 21 czerwca 2003, gdzie przedstawiono unijną agendę dla Bałkanów Zachodnich, czyli warunki procesu stabilizacji i stowarzyszenia (SAP).

Chorwacja jako pierwsza z siedmiu państw tego regionu przystąpiła do Unii Europejskiej 1 lipca 2013.
Obecny status pozostałych państw Bałkanów Zachodnich na drodze do akcesji:
- Czarnogóra – układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie w maju 2012, negocjacje akcesyjne od czerwca 2012;
- Serbia – układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie we wrześniu 2013, negocjacje akcesyjne od stycznia 2014;
- Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie w kwietniu 2004, KE zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych w 2009;
- Albania – w czerwcu 2014 przyznanie statusu kraju kandydującego, warunkiem rozpoczęcia negocjacji w sprawie akcesji jest spełnienie niezbędnych warunków w wybranych obszarach;
- Bośnia i Hercegowina – układ o stabilizacji i stowarzyszeniu podpisany w czerwcu 2008 i ratyfikowany, ale nie wszedł jeszcze w życie;
- Kosowo – od października 2013 pierwsza runda negocjacji układu o stowarzyszeniu i stabilizacji, które mają zakończyć się w pierwszej połowie 2014.

W latach 2007-2013 pomoc finansową dla państw kandydujących stanowił instrument pomocy przedakcesyjnej IPA (11,5 mld euro). Drugi taki instrument ma wspierać proces rozszerzenia w latach 2014-2020 (11,7 mld euro).

Jednym z projektów wspierających proces integracji Bałkanów Zachodnich jest projekt Grupy Wyszehradzkiej V4 – Western Balkans Expert Network on Rule of Law and Fundamental Rights, przedstawiony na spotkaniu w Warszawie w październiku 2012. Dotyczy on połączenia sieci ekspertów tych dwóch regionów w obszarze rządów prawa i praw podstawowych. Instytucją wiodącą zostało polskie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

II.  WYBRANE DOKUMENTY

  Rada Unii Europejskiej
 1. Rozszerzenie oraz proces stabilizacji i stowarzyszenia. Konkluzje Rady, 17952, Bruksela 17.12.2013

 2. Komisja Europejska
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014, COM(2013) 700, 16.10.2013

  Grupa Wyszehradzka
 4. Joint Statement of the Visegrad Group on the Western Balkans, Gödöllő, 31 October 2013
 5. Joint Statement of the Visegrad Group on the Western Balkans, Warsaw, 25 October 2012

III.  PUBLIKACJE ON LINE

 1. Żornaczuk T.: Czy Chorwacja ułatwi rozszerzenie UE na Bałkanach Zachodnich?,„Biuletyn PISM" nr 134 (1110), 19.12.2013
 2. Balfour R., Stratulat C.: Between engagement and cold feet: ten years of the EU in the Western Balkans, European Policy Center, 26 June 2013
 3. Balfour R., Stratulat C.: Democratising the Western Balkans: where does the region stand?, European Policy Center, 26 June 2013
 4. The European future of the Western Balkans, (red. E. Prifti), European Union Institute for Security Studies, 21 June 2013

IV. STRONY INTERNETOWE
Komisja Europejska

 1. Enlargment
 1. Economic and Financial Affairs:EU Candidate and Pre-Accession Countries Economies Quarterly – CCEQ
 2. EU relations with the Western Balkans - External actions

Rada Unii Europejskiej

 1. Enlargement

 Grupa Wyszehradzka

 1. Visegrad Group