Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KM SKZG, spotkanie III

 

logo be

AAA Drukuj

KM SKZG, spotkanie III

29-30.09.2014, RZYM

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krystyna Skowrońska (PO) – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Adam Rogacki (PiS) – członek Komisji Gospodarki, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, sen. Piotr Gruszczyński (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 29 września 2014

  1. Otwarcie spotkania
  2. Europejska ścieżka do wzrostu: ożywienie inwestycji i zredukowanie nierówności
  3. Narzędzia zarządzania gospodarczego i finansowego w UE

Wtorek, 30 września 2014

  1. Dokończenie tworzenia unii bankowej i finansowanie realnej gospodarki
  2. Koordynacja europejskich polityk podatkowych oraz przypadek gospodarki cyfrowej
  3. Debata nt. projektu regulaminu Konferencji

Programme pdf

DOKUMENTY

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.