Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LII COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LII COSAC

30.11-2.12.2014, RZYM

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Krzysztof Szczerski (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Cezary Tomczyk (PO) - członek Komisji,sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 1 grudnia 2014

  1. Otwarcie LII COSAC.
  2. Włoska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - stan prac.
  3. Przyszłość ponadnarodowej demokracji pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: jaka powinna być rola instytucji europejskich i parlamentów narodowych?
  4. Przegląd strategii Europa 2020: wzrost, zatrudnienie, konkurencyjność.

 

Wtorek, 2 grudnia 2014

  1. Perspektywy rozwoju europejskiej integracji: globalna rola Unii Europejskiej i odwzorowanie jej polityk w regionie Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej.
  2. Demokratyczna kontrola agencji europejskich.
  3. Przyjęcie uwag i konkluzji LII COSAC.

 

DOKUMENTY

  • Uwagi LII Konferencji COSAC pdf / Contribution of the LII COSAC pdf_EN
  • Conclusions of the LII COSAC pdf_EN /Konkluzje LII Konferencji COSAC pdf_PL