Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LIII COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LIII COSAC

31.05-2.06.2015, RYGA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Krzysztof Szczerski (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Witold Klepacz (SLD) - członek Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Stanisław Gorczyca (PO) – członek Komisji.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela, 31 maja 2015

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 1 czerwca 2015

 • Otwarcie LIII COSAC, sprawy proceduralne
 • SESJA I: Łotewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - stan prac
 • SESJA II: Polityka energetyczna Unii Europejskiej: aktualny stan, wyzwania i możliwości
 • SESJA III: Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej
 • Polityka handlowa UE w ciągu najbliższych pięciu lat: negocjacje UE-USA w sprawie TTIP

Wtorek, 2 czerwca 2015

 • Nieformalna sesja poranna - projekt UE w sprawie Imiennego Rejestru Pasażerów (Passenger Name Record): podsumowanie.
 • SESJA IV: Przyszłość kontroli parlamentarnej w sprawach Unii Europejskiej
  • Zaangażowanie parlamentów narodowych w proces decyzyjny w Unii Europejskiej: obecna sytuacja i przegląd istniejących instrumentów
  • Tzw. zielona kartka: w kierunku wzmocnionego dialogu politycznego
  • Wieloletni program prac Komisji Europejskiej a rola parlamentów
 • Przyjęcie uwag LIII sesji plenarnej COSAC

DOKUMENTY

 • Uwagi LIII Konferencji COSAC pdf / Contribution of the LIII COSAC pdf_EN
 • Oświadczenie COSAC w sprawie ostatnich zakazów wjazdu nałożonych przez Federację Rosyjską pdf / Statement on the recent entry bans imposed by the Russian Federation pdf_EN