Strona główna

 

logo fr

AAA Drukuj

Spotkanie komisji gospodarki

15-16.02.2016, PRAGA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jerzy Meysztowicz – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Mieczysław Kasprzak – członek komisji, sen. Adam Gawęda – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

PROGRAM

  • Sesja I: Współpraca w zakresie infrastruktury transportowej.
  • Sesja II: Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.
  • Sesja III: Dyplomacja gospodarcza w Czechach i na Węgrzech.
  • Sesja IV: Czechy prezentują swoją gospodarkę cyfrową - Przyszłość i wspieranie badań naukowych, innowacji i rozwoju technologicznego.

DOKUMENTY

  • Joint resolution of the V4 Parliamentary Economic Committees - Transport * pdf_EN / Wspólna rezolucja komisji gospodarki parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej - Transport pdf
  • Resolution - Energy* pdf_EN / Rezolucja - Energia pdf
  • Odpowiedź Komisji Europejskiej na rezolucję w sprawie energii (EN) pdf

*  Tekst konkluzji przyjęty w jęz. ang.

wróć do góry