Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla... > Szczyt Przewodniczących Parlamentów... > III Szczyt PPUdŚ

 

logo be

AAA Drukuj

III Szczyt PPUdŚ

28.05.2016, TANGIER (MAROKO)

 

PROJEKT PROGRAMU pdf

  1. Razem dla wspólnej przyszłości Eurośródziemnomorza
    • Przemówienia
    • Wymiana poglądów
    • Przyjęcie deklaracji ze spotkania
  2. Uwagi końcowe