Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Posiedzenia Komisji Spraw... > Posiedzenie Komisji Spraw...

 

logo be

AAA Drukuj

Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE

15.09.2015, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Sen. Piotr Gruszczyński (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

PORZĄDEK OBRAD

Semestr europejski na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – wdrażanie priorytetów na 2015 rok (wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych).