Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla... > Szczyt Przewodniczących Parlamentów... > IV Szczyt PPUdŚ

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

IV Szczyt PPUdŚ

12.05.2017, RZYM

 

PROJEKT PROGRAMU pdf

 1. Wystąpienia powitalne
 2. Przemówienia
 3. Zatrudnienie, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój w regionie eurośródziemnomorskim
  • Wystąpienia przewodniczących parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • Przyjęcie deklaracji z IV Szczytu Przewodniczących
  • Uwagi końcowe
 4. Grupa robocza ws. finansowania ZPUŚ i zmiany regulaminu
 5. Spotkania komisji
 6. Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych