Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XXIV SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XXIV SPOTKANIE

24-26.09.2017, SÁROSPATAK

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu wzięli udział: pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Rafał Trzaskowski (PO) - wiceprzewodniczący Komisji.

PROGRAM pdf

  • Sesja otwierająca
  • Sesja I: Wzmocnienie roli parlamentów narodowych w UE
  • Sesja II: Stan negocjacji w sprawie Brexitu oraz potencjalny wpływ Brexitu na cztery swobody
  • Sesja III: Program LVIII posiedzenia COSAC, 26-28 listopada 2017 r., Tallin
  • Przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

  • Konkluzje pdf / Conclusions* pdf_EN 

* Tekst przyjety w jęz. ang.