Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli...

 

logo be

AAA Drukuj

Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

Strona GWKP

Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP) została ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 9-10 października 2017 r. w Brukseli, na podstawie decyzji KPPUE z Luksemburga (22-24 maja 2016) i Bratysławy (23-24 kwietnia 2017).

GWKP monitoruje pod względem politycznym działania Europolu służące realizacji jego zadań, w tym wpływ tych działań na podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Uprawnienia GWKP określono w art. 51 rozporządzenia nr 2016/794. GWKP uzyskała prawo do otrzymywania następujących informacji od Europolu:
- oceny zagrożenia, analizy strategiczne, ogólne sprawozdania sytuacyjne, wyniki badań i ocen zleconych przez Europol,
- uzgodnienia administracyjne,
- roczne i wieloletnie programy prac
- roczne sprawozdania nt. działalności Europolu,
- sprawozdanie z oceny Europolu sporządzone przez Komisję.

Prezydencję GWKP wspólnie sprawują parlament państwa sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski.

Sposób organizacji i regulamin grupy określają wspólnie PE i parlamenty narodowe. Regulamin GWKP został przyjęty podczas jej drugiego posiedzenia 19 marca 2018 w Sofii.

Sejm jest reprezentowany w GWKP przez dwóch przedstawicieli.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE