Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Sofii

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Drukuj

Spotkanie w Sofii

21-22.01.2018

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela, 21 stycznia 2018

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 22 stycznia 2018

 • Otwarcie spotkania
  • Przemówienie powitalne
  • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LIX COSAC
  • Zarys 29. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji bułgarskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Przyszłość Unii Europejskiej - siła w jedności
  • Debata
 • Sesja 3: Rola strategii makroregionalnych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności i bezpieczeństwa
  • Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 29th COSAC bi-Annual report pdf_EN