Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XXV SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XXV SPOTKANIE

3-4.06.2018, WARSZAWA

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu wzięli udział: pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Cezary Tomczyk (PO) - członek Komisji, sen. Marek Rocki (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji, sen. Ryszard Majer (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji.

PROGRAM pdf

  • Wieloletnie Ramy Finansowe po 2020 roku – miejsce i rola polityki spójności
  • Finansowanie transeuropejskich megaprojektów – potrzeby, źródła i ryzyka
  • Budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego UE – rola państw V4
  • Lunch roboczy: Indeksacja zasiłków na dzieci imigrantów z państw członkowskich UE uwzględniająca kraj pochodzenia
  • Przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

  • Konkluzje pdf