Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LIX COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LIX COSAC

17-19.06.2018, SOFIA

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Jacek Kurzępa (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Cezary Tomczyk (PO) - wiceprzewodniczący Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Niedziela, 17 czerwca 2018

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 18 czerwca 2018

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Przyjęcie porządku obrad LIX spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne
  - Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  - Prezentacja Dwudziestego dziewiątego raportu półrocznego COSAC
  - Listy otrzymane przez prezydencję
  - Inne sprawy
 • Sesja I - Osiągnięcia bułgarskiej prezydencji Rady UE, debata
 • Sesja II - Integracja i łączność z Bałkanami Zachodnimi - nowy bodziec dla polityki rozszerzenia UE, debata
 • Sesja III - Europejski filar praw socjalnych - budowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu i sprawiedliwszej Europy, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LIX COSAC

Wtorek, 19 czerwca 2018

 • Sesja IV - Silna i skuteczna polityka spójności po 2020, debata
 • Sesja V - Współpraca międzyparlamentarna UE w kontekście debaty na temat pomocniczości i proporcjonalności, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LIX COSAC
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Conclusions pdf

Contribution pdf