Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla... > Szczyt Przewodniczących Parlamentów... > V Szczyt PPUdŚ

 

logo be

AAA Drukuj

V Szczyt PPUdŚ

28.04.2018, KAIR

 

 PROJEKT PROGRAMU

  1. Wystąpienia powitalne
  2. Przemówienia
  3. Zwalczanie terroryzmu w regionie eurośródziemnomorza
    • Wystąpienia przewodniczących parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
    • Przyjęcie deklaracji z V Szczytu Przewodniczących