Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KM SKZG, spotkanie XI

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

KM SKZG, spotkanie XI

17-18.09.2018, WIEDEŃ

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Szlachta (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Paweł Kobyliński (Nowoczesna) - członek Komisji Gospodarki i Rozwoju, sen. Grzegorz Bierecki (PiS) - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Tomasz Grodzki (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, sen. Andrzej Stanisławek (PiS) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

PROJEKT PROGRAMU pdf

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie konferencji
 • Sesja I: Wdrożenie ram zarządzania budżetem UE
  • Dyskusja
 • Sesja II: Inwestycje, innowacje i edukacja jako siły sprzyjające bardziej konkurencyjnej Europie
  • Dyskusja
 • Sesja III: Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków
  • Dyskusja
 • Sesja IV: Digitalizacja i jej wpływ na zatrudnienie
  • Dyskusja
 • Uwagi końcowe

Informacje na stronie Konferencji (j. ang.)