Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XXVI SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XXVI SPOTKANIE

7-9.10.2018, PRAGA

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu wzięli udział: pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Cieśliński (PO) - członek Komisji, pos. Bartłomiej Wróblewski (PiS) - członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji.

PROGRAM pdf

  • Przemówienia powitalne
  • Sesja I: Unia energetyczna i polityka klimatyczna
  • Sesja II: Przyszłość pomocniczości w ramach Unii Europejskiej (w odniesieniu do raportu grupy zadaniowej ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robienia mniej, ale efektywniej”)
  • Debata i przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

  • Conclusions pdf / Konkluzje pdf