Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Bukareszcie

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkanie w Bukareszcie

20-21.01.2019

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

 

PROJEKT PROGRAMU 

Niedziela, 20 stycznia 2019

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 21 stycznia 2019

 • Otwarcie spotkania
  • Przemówienia powitalne
  • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LXI COSAC
  • Zarys 31. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Debata
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji rumuńskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Zwiększenie spójności i zapewnienie konwergencji dzięki instrumentom wieloletnich ram finansowych
  • Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 31th COSAC bi-Annual report pdf_EN