Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Materiały OIDE (aktualizacja do 19 listopada 2019)

 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:
 

Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej pdf
Opublikowano: 19.11.2019
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Przedstawiono 3 mechanizmy: z art. 7 Traktatu o UE w sprawie procedur na wypadek ryzyka naruszenia lub naruszenia przez państwo członkowskie wartości z art. 2 TUE, mechanizm zawarty w komunikacie Komisji „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności" oraz mechanizm dialogu na forum Rady UE ds. Ogólnych. Dołączono kalendarium debaty nt. przestrzegania praworządności w Unii, a także kalendarium postępowań wobec Polski wraz z przyjętymi dokumentami. Zasygnalizowano ważniejsze dokumenty unijne, w tym „Nowy program strategiczny na lata 2019-2024" Rady Europejskiej z 20 czerwca 2019 i komunikat Komisji Europejskiej z 17 lipca 2019 przedstawiający nowe inicjatywy na rzecz umocnienia praworządności w Unii, wraz z projektem corocznego sprawozdania obejmującego wszystkie państwa członkowskie.
Słowa kluczowe: demokracja, państwo prawne, praworządność, wartości UE, prawa podstawowe, prawa człowieka
kreska

 

Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 roku, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, strony internetowe oraz wybrane publikacje poświęcone temu zagadnieniu.