Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - IX kadencja

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - IX kadencja

IX kadencja, 39 posiedzenie Sejmu w dniu 14 października 2021

  • Informacja bieżąca: debata nad informacją w sprawie zagrożenia pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu polityki rządu w stosunkach z instytucjami Unii Europejskiej na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, począwszy od klimatu, poprzez edukację, samorząd, po rolnictwo, inwestycje, rozwój oraz bezpieczeństwo Polski (stenogram pkt 35).

IX kadencja, 38 posiedzenie Sejmu w dniu 1 października 2021

  • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1528) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1572) (stenogram pkt 37).

IX kadencja, 29 posiedzenie Sejmu w dniu 4 maja 2021

  • Debata nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dn. 14 grudnia 2020 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335 UE, Euratom (druk nr 1123) (stenogram).

IX kadencja, 28 posiedzenie Sejmu w dniach 14, 15 i 20 kwietnia 2021

  • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 910) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 974) (stenogram pkt 25).

IX kadencja, 21 posiedzenie Sejmu w dniach 18-19 i 27-28 listopada 2020

  • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) oraz debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (stenogram pkt 6 i 7).

IX kadencja, 15 posiedzenie Sejmu w dniach 22-24 lipca 2020

  • Debata nad informacją Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17–21 lipca 2020 roku. Sejm przyjął informację (stenogram pkt 3).
  • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram)