Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Zagrzebiu

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Spotkanie w Zagrzebiu

19-20.01.2020

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Grzyb (PSL-Kukiz 15) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO) - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU 

Niedziela, 19 stycznia 2020

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 20 stycznia 2020

 • Otwarcie spotkania
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LXII COSAC
  • Zarys 33. raportu półrocznego COSAC
  • Współfinansowanie i mianowanie stałego członka sekretariatu COSAC na lata 2020–2021
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Debata
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji chorwackiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Unia Europejska, parlamenty narodowe i COSAC w nowej kadencji instytucji
  • Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 33rd COSAC bi-Annual report pdf_EN


oide_przyciskprezydencja_en1