Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Nadzwyczajne spotkanie [Zagrzeb]

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Nadzwyczajne spotkanie [Zagrzeb]

16.06.2020, WIDEOKONFERENCJA - zorganizowana przez prezydencję chorwacką

Ze względu na pandemię COVID-19, LXIII posiedzenie COSAC zaplanowane na 24-26 maja 2020 w Zagrzebiu zostało odwołane.

SKŁAD DELELACJI

Pos. Stanislaw Tyszka - przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO) - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROGRAM

 Wtorek, 16 czerwca 2020

 • Otwarcie wideokonferencji
  • Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego spotkania przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach wideokonferencji trojki prezydencji COSAC
  • Prezentacja 33. raportu półrocznego COSAC
  • Prezentacja listu prezydencji, która zostanie przedstawiony do podpisania członkom COSAC
 • Debata na temat bieżących problemów
  • Wspólna europejska reakcja na rozprzestrzenianie się koronawirusa i jego wpływ na wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
  • Konferencja w sprawie przyszłości Europy
 • Uwagi końcowe Przewodniczacego

 DOKUMENTY

Dokumenty spotkania na stronie COSAC

Letter of 34 European Committees Chairs to the Presidents of the EP, the Council and the Commission, 16.06.2020