Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXIV COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LXIV COSAC

30.11-01.12.2020, POSIEDZENIE W TRYBIE ZDALNYM [Berlin]

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Stanisław Tyszka (niez.) - przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Agnieszka Pomaska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Sylwester Tułajew (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, sen. Bogdan Klich (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO) - wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 

 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Piątek, 27 listopada 2020

  • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 30 listopada 2020

  • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne Wolfganga Schäuble, przewodniczącego Bundestagu; uwagi wstępne; przyjęcie porządku obrad LXIV plenarnego posiedzenia COSAC przeprowadzonego w trybie zdalnym
  • Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; prezentacja 34. raportu półrocznego COSAC; prezentacja listu prezydencji proponowanego do podpisania; listy otrzymane przez prezydencję
  • Sesja I: Sprawy bieżące - Restart stosunków transatlantyckich
  • Sesja II: Wnioski płynące z koronakryzysu – Współpraca w UE na wypadek pandemii i w zakresie ochrony zdrowia
  • Sesja III: Przegląd niemieckiej Prezydencji Rady UE; wystąpienie kanclerz Angeli Merkel

Wtorek, 1 grudnia 2020

  • Sesja IV: Przyszłość Unii Europejskiej; wystąpienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej
  • Sesja V: Rola Europy w świecie – Odpowiedzialne partnerstwo z Afryką; wystąpienie Horsta Köhlera, prezydenta Republiki Federalnej Niemiec
  • Końcowe uwagi przewodniczących

DOKUMENTY

Dokumenty spotkania na stronie COSAC, Berlin

Pismo dotyczące Konferencji ws. przyszłości Europy: Letter from the German Presidency to the EU Institutions (co-signed) / Pismo niemieckiej prezydencji do unijnych instytucji (podpisane wspólnie) (PL)