Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Przewodniczący COSAC [Berlin]

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Przewodniczący COSAC [Berlin]

14.09.2020, WIDEOKONFERENCJA [Berlin]

SKŁAD DELELACJI

Pos. Stanisław Tyszka (niez.), przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO) - wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

 

Poniedziałek, 14 września 2020

 • Otwarcie spotkania - powitanie
 • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Tematyka i sprawy organizacyjne LXIV COSAC
  • Sprawy różne
 • Sesja I – Sprawozdanie rządu federalnego Niemiec nt. priorytetów prezydencji niemieckiej; debata
 • Sesja II – Radzenie sobie z konsekwencjami pandemii COVID-19 i płynące stąd wnioski; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

Dokumenty spotkania na stronie COSAC