Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Przewodniczący COSAC [Lizbona]

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Przewodniczący COSAC [Lizbona]

11.01.2021, WIDEOKONFERENCJA [Lizbona]

SKŁAD DELELACJI

Pos. Anita Czerwińska (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO) Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

 

Czwartek, 7 stycznia 2021

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 11 stycznia 20201

 • Otwarcie wideokonferencji - uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXV COSAC
  • Projekt 35 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy różne
  • Debata
 • Sesja I – Priorytety portugalskiej prezydencji Rady UE; debata
 • Sesja II – Odbudowa Unii Europejskiej i jej odporność; debata
 • Uwagi końcowe

Dokumenty spotkania na stronie COSAC