Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KM SKZG, spotkanie XVI

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

KM SKZG, spotkanie XVI

22.02.2021 [Bruksela] WIDEOKONFERENCJA

Europejski Tydzień Parlamentarny 2021

Współorganizatorzy: Parlament Europejski i Parlament Portugalii

Konferencja semestru europejskiego - Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krzysztof Tchórzewski (PiS), przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu, pos. Andrzej Kosztowniak (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu, pos. Anna Kwiecień (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu; sen. Danuta Jazłowiecka (KO), zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu, sen. Kazimierz Kleina (PO), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu, sen. Maria Koc (PiS), przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu, sen. Ryszard Majer, wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu

PROGRAM

  • Otwarcie sesji plenarnej: Inwestowanie w klimat, odporność społeczną i gospodarczą: jakie są najważniejsze priorytety polityczne?
  • Dyskusja panelowa: Przygotowanie narodowych planów naprawy i odporności: gdzie jesteśmy?
  • Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE (ECON)

  • Odporność i wyjście z kryzysu związanego z COVID-19: priorytety gospodarcze i budżetowe w zakresie inwestycji i reform

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL)

  • Wzmocnienie i wdrożenie wymiaru społecznego: jak włączyć filar praw socjalnych do planów naprawy i odporności?

Komisja Budżetowa PE (BUDG)

  • Budżet UE w centrum Planu naprawy. Next Generation EU, WRF i zasoby własne: nowy punkt styczny kompetencji PE i parlamentów narodowych?

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI)

  • Plan naprawy i odporności: synergie między europejskim zielonym ładem a drogą do budowania odporniejszej europejskiej unii zdrowia.

DOKUMENTY

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Dokumenty spotkania na stronie PE