Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących... > Spotkania Konferencji... > Konferencja w Berlinie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Drukuj

Konferencja w Berlinie

Wideokonferencja, 10.05.2021

PROGRAM

 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Niemcy, Finlandia, Słowenia, Parlament Europejski)
 • Otwarcie konferencji, powitanie uczestników: dr Wolfgang Schäuble, przewodniczący Bundestagu, dr Reiner Haseloff, przewodniczący Bundesratu
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sesja I: Cyfryzacja i zmieniająca się sfera publiczna – zagrożenia i szanse dla demokracji przedstawicielskiej

          Mówcy: prof. dr Jeanette Hofmann, dr Francesca Bria

 • Sesja II: Przyjęcie sprawozdań w sprawie współpracy międzyparlamentarnej
  • Zmienione sprawozdanie w sprawie wzmocnionej współpracy międzyparlamentarnej dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
  • Sprawozdanie grupy roboczej dotyczące aktualizacji Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w UE
 • Sprawy różne
 • Uwagi końcowe przewodniczącego Bundestagu dr. Wolfganga Schäuble i przewodniczącego Bundesratu dr. Reinera Haseloffa

DOKUMENTY