Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania przewodniczących... > XIX SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XIX SPOTKANIE

11.06.2021, Topacz k. Wrocławia

W spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej uczestniczyli Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i Marszałek Senatu Tomasz Grodzki

PROGRAM

Sesja I - Wspólna odpowiedź V4 na wyzwania i zagrożenia regionalne i globalne

  • Kierunki rozwoju współracy wojskowej Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz budowy potencjału militarnego UE
  • Wpływ konfliktów zbrojnych, pandemii Covid-19 oraz migracji na stabilność i bezpieczeństwo regionu

Sesja II - Konferencja w sprawie przyszłości Europy a rola parlamentów narodowych

DOKUMENTY

Wspólne oświadczenie / Joint Statement