Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > 9 spotkanie GWKP

 

logo fr

AAA Drukuj

9 spotkanie GWKP

25-26.10.2021, 9 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP),[BRUKSELA] wideospotkanie

SKŁAD DELEGACJI 

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw UE; sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich 

Poniedziałek, 25 października 2021

  • Spotkanie trojki prezydencji
  • Przyjęcie porzadku obrad i uwagi wstępne; informacja przewodniczącego nt. wyników spotkania trojki (sprawy proceduralne) a także nt. wyników pracy grupy roboczej do spraw w toku podlegających ewentualnej dalszej rewizji w ramach Regulaminu GWKP
  • Działalność Europolu w okresie marzec - wrzesień 2021 oraz prezentacja Projektu wieloletniego dokumentu programowego Europolu 2022-2024; wymiana opinii

 Wtorek, 26 października 2021

  • Główne wystąpienia: Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych; Aleš Hojs, Minister Spraw Wewnętrznych Słowenii; wymiana opinii
  • Debata tematyczna: Cyberprzestępczość w UE, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystwywania dzieci za pośrednictwem Internetu oraz współracy z krajami trzecimi, w tym z osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi
  • Debata tematyczna: Przestępstwa finansowe i korupcja - ochrona  interesów finansowychUE; wymiana opinii

 Dokumenty na stronie spotkania (Parlament Europejski 2021)