Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXVI COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LXVI COSAC

29-30.11.2021, POSIEDZENIE W TRYBIE ZDALNYM [Lublana]

  

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Tomasz Głogowski (KO), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Daniel Milewski (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO) - wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

 

PROGRAM

Piątek, 26 listopada 2021

  • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 29 listopada 2021

  • Otwarcie spotkania, przemówienia powitalne przewodniczących Zgromadzenia Narodowego i Rady Narodowej Słowenii oraz przewodniczących komisji ds. europejskich obu izb parlamentu Słowenii
  • Przyjęcie porządku LXVI posiedzenia plenarnego COSAC
  • Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; prezentacja 36 raportu półrocznego COSAC; listy otrzymane przez prezydencję; kwestie proceduralne
  • Sesja I – Osiągnięcia słoweńskiej prezydencji Rady UE - Gašper Dovžan, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; debata
  • Sesja II – Praca na rzecz europejskiej perspektywy dla Bałkanów Zachodnich; debata

Wtorek, 30 listopada 2021

  • Powołanie nowego stałego członka sekretariatu COSAC, wystąpienie wprowadzające
  • Sesja III – Przyszła rola młodzieży w procesach decyzyjnych UE i nie tylko; debata
  • Sesja IV – Konferencja w sprawie przyszłości Europy; debata
  • Uwagi końcowe przewodniczących

Dokumenty spotkania na stronie COSAC