Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Przewodniczący COSAC, Paryż

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Przewodniczący COSAC, Paryż

13-14.01.2022, spotkanie w Paryżu

UCZESTNICY

Pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE Sejmu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

 Piątek, 14 stycznia 2022 

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie wideokonferencji i uwagi wstępne
 • Sprawy proceduralne i inne kwestie ogólne
  • Przedstawienie wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXVII COSAC
  • Projekt 37 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Debata
 • Sesja I – Prezentacja priorytetów prezydencji francuskiej; debata
 • Sesja II – Nowe metody pracy w ramach COSAC; debata
 • Sesja III – 20 rocznica euro: osiągnięcia i przyszłość euro; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

Dokumenty spotkania na stronie COSAC