Drukuj

Przewodniczący COSAC, Paryż

13-14.01.2022, spotkanie w Paryżu

UCZESTNICY

Pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE Sejmu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

 Piątek, 14 stycznia 2022 

Dokumenty spotkania na stronie COSAC