Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > 10 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Drukuj

10 spotkanie GWKP

28.02.2022, 10 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), [PARYŻ] wideospotkanie

SKŁAD DELEGACJI 

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw UE; sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich 

PROGRAM

Poniedziałek, 28 lutego 2022

  • Spotkanie trojki prezydencji (przy drzwiach zamkniętych)
  • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne; informacje przewodniczącego, streszczenie wyników spotkania trojki
  • Działalność Europolu w okresie październik 2021 - luty 2022 oraz prezentacja stanu negocjacji dotyczących projektu zmian rozporządzenia ws. Europolu; wymiana opinii
  • Debata tematyczna: Udział Europolu w zwalczaniu przemytników migrantów; wymiana opinii
  • Debata tematyczna: Sztuczna inteligencja – zagrożenia i szanse dla Europolu; wymiana opinii
  • Uwagi końcowe współprzewodniczących

 DOKUMENTY

Dokumenty na stronie spotkania (Francja 2022)