Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Przewodniczący COSAC, Praga

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Przewodniczący COSAC, Praga

10-11.07.2022, spotkanie w Pradze

UCZESTNICY

Pos. Kacper Płażyński (PiS), przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

Poniedziałek, 11 lipca 2022 

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Sesja inauguracyjna - powitanie i uwagi wstępne
 • Sprawy proceduralne i inne kwestie ogólne
  • Przedstawienie wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXVIII COSAC
  • Projekt 38 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Prezentacja wyników prac grup roboczych COSAC przez przedstawicieli komisji europejskich francuskiego parlamentu
 • Sesja I – Prezentacja priorytetów czeskiej prezydencji; debata
 • Sesja II – Media i demokracja: obecne wyzwania; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

Dokumenty spotkania na stronie COSAC