Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Przewodniczący COSAC, Sztokholm

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Przewodniczący COSAC, Sztokholm

29-30.01.2023, spotkanie w Sztokholmie

UCZESTNICY

Pos. Bolesław Piecha, (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

Niedziela, 29 stycznia 2023 

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 30 stycznia 2023

 • Otwarcie spotkania i uwagi wstępne
 • Sprawy proceduralne i inne kwestie ogólne
  • Przyjęcie programu spotkania
  • Przedstawienie wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXIX posiedzenia plenarnego COSAC
  • Projekt 39 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy różne
  • Debata
 • Sesja I – Co może zrobić UE w sprawie zorganizowanej przestępczości?; debata
 • Sesja II – Prezentacja priorytetów prezydencji szwedzkiej; debata
 • Uwagi końcowe

Dokumenty spotkania na stronie COSAC