Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XXXII SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XXXII SPOTKANIE

Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

16-18.04.2023, Budapeszt

UCZESTNICY

Pos. Piotr Polak (PiS), wiceprzew. Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Tadeusz Zwiefka (KO), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Arkadiusz Iwaniak (Lewica), Komisja do Spraw UE Sejmu RP; sen. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU

  • Sesja inauguracyjna - Richárd Hörcsik przewodniczący Komisji ds. Europejskich węgierskiego Zgromadzenia Narodowego
  • Sesja I – Bieżąca agenda Unii Europejskiej: program szwedzkiej prezydencji UE i możliwe zadania następnego tria prezydencji
  • Sesja II – Bezpieczeństwo energetyczne i zielona transformacja
  • Przyjęcie konkluzji

 DOKUMENTY

Conclusions, 17.04.2023 / Konkluzje, 17.04.2023