Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > 14 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Drukuj

14 spotkanie GWKP

18-19.02.2024, 14 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Gandawa

SKŁAD DELEGACJI 

Pos. Konrad Frysztak (KO), wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Jarosław Wałęsa (KO), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Kazimierz Ujazdowski (TD), Komisja Spraw UE Senatu RP, sen. Grzegorz Fedorowicz (TD), Komisja Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP

PROGRAM

Niedziela, 18 lutego 2024

 • Spotkanie trojki prezydencji

Poniedziałek, 19 lutego 2024 

 • Wystąpienie powitalne, Stephanie D'Hose, przewodnicząca belgijskiego Senatu
  • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne, Celia Groothedde, współprzewodnicząca GWKP, belgijski Senat,  Koen Metsu, współprzewodniczący GWKP, belgijska Izba Reprezentantów,  Cyrus Engerer, współprzewodniczący GWKP, Parlament Europejski,
  • Ogłoszenia przewodniczącego, streszczenie wyników spotkania trojki
 • Sprawozdanie przedstawicieli GWKP na spotkanie zarządu Europolu
 • Prezentacja i ew. przyjęcie wspólnej poprawki do Regulaminu GWKP w celu włączenia załącznika dotyczącego ustanowienia Forum Konsultacyjnego ds. Praw Podstawowych
 • Działalność Europolu w okresie październik 2023 – luty 2024 i odpowiedź na pisemne uwagi delegacji; prezentacje, wymiana opinii
 • Sprawozdanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
  • Prezentacje Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Wojciecha Wiewiórskiego oraz zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu Jürgena Ebnera; wymiana opinii
 • Sesja I: Nielegalny handel bronią; wystąpienie, prezentacje, wymiana opinii
 • Wystąpienie Ylvy Johansson, komisarz UE do spraw wewnętrznych
 • Sesja II: Zwalczanie handlu ludźmi; prezentacje, wymiana opinii
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP 

 DOKUMENTY

Dokumenty spotkania