Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - X kadencja

 

logo be

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - X kadencja

X kadencja, 10 posiedzenie Sejmu, 25, 26 kwietnia 2024

  • Debata nad przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie uczczenia 20 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (sprawozdanie stenograficzne, pkt 18).
  • Debata nad informacją Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024. Sejm przyjął informację do wiadomości (sprawozdanie stenograficzne, pkt 8).

X kadencja, 7 posiedzenie Sejmu, 7 marca 2024

  • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 217, sprawozdanie stenograficzne, pkt 14).
  • Debata nad przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE (druki 228 i 239, sprawozdanie stenograficzne, pkt 9).
  • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram)