Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących... > Spotkania Konferencji... > Konferencja w Palma

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Konferencja w Palma

21-23.04.2024

SKŁAD DELEGACJI

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu RP, pos. Michał Kobosko, przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, Magdalenia Biejat, wicemarszałek Senatu RP

PROGRAM 

Niedziela, 21 kwietnia 2024

 • Inauguracja Szczytu Kobiet Przewodniczących Parlamentów, powitanie przez przewodniczącą Kongresu Deputowanych 
 • Okrągły stół w sprawie przywództwa kobiet; debata

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

 • Spotkanie trojki prezydencji (Czechy, Hiszpania, Węgry, Parlament Europejski)
 • Sesja inauguracyjna, wystąpienia powitalne: przewodniczący Senatu, przewodnicząca Kongresu Deputowanych, J.W. Król Hiszpanii
 • Sesja I – Autonomia strategiczna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań stojących przed demokracjami liberalnymi w dobie mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w zakresie polityki zagranicznej i obronnej: nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę i konflikt na Bliskim Wschodzie; debata
  Główni mówcy: Markéta Pekarová Adamová, przewodnicząca czeskiej Izby Deputowanych, Lorenzo Fontana, przewodniczący Izby Deputowanych Włoch, Wolfgang Sobotka, przewodniczący Rady Narodowej Austrii: "Wyzwania i niebezpieczeństwa płynące z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji oraz możliwe rozwiązania", Bärbel Bas, przewodnicząca niemieckiego Bundestagu, Szymon Hołownia, marszałek Sejmu RP

Wtorek, 23 kwietnia 2024

 • Spotkanie parlamentów Południa (Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Grecji, Cypru i Malty) w celu zajęcia się sytuacją imigracji w południowej części Europy oraz gwałtownym wzrostem napływu obywateli Syrii z Libanu na Cypr i ewentualnymi wspólnymi działaniami w tym zakresie
 • Sesja II – Wzmocnienie Unii Europejskiej z perspektywy gospodarczej i społecznej: nowe reguły fiskalne Unii Europejskiej oraz wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej w kontekście przyszłego rozszerzenia, praw socjalnych oraz wyzwań środowiskowych i zmian klimatycznych; debata
  Główni mówcy: Othmar Karas, pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Constantine Tassoulas, przewodniczący Parlamentu Grecji
 • Sesja zamykająca: przyjęcie konkluzji i debata na temat roli parlamentów w sprawnej demokracji liberalnej

 DOKUMENTY

Konkluzje prezydencji, Palma, 21-23.04.2024 / Conclusions of the Presidency, Plama, 21-23.04.2024

Wszystkie dokumenty i informacje - Spain 2024