Strona główna > Bibliografie > System instytucjonalny i prawo Unii...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej - wybrane monografie i podręczniki w zbiorach Biblioteki Sejmowej (od 2010 r.) (stan na 01.06.2018)

 1. Adam R., Safjan M., Tizzano A.: Zarys prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 2. Ahlt M., Szpunar M.: Prawo europejskie, Warszawa 2011.
 3. Alter K. J.: The European Court’s political power: selected essays, New York 2010.
 4. Badźmirowska-Masłowska K.: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej: aspekty prawne i polityczne, Warszawa 2013.
 5. Badźmirowska-Masłowska K: Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, Warszawa 2013.
 6. Baran M.: Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014.
 7. Barburska O., Milczarek D.: Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013.
 8. Barcik J., Wentkowska A.: Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 9. Barcik J., Wentkowska A.: Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011.
 10. Barcz J.: Podstawy prawne Unii Europejskiej: Traktat z Lizbony, Warszawa 2010
 11. Barcz J.: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami, Warszawa 2010.
 12. Barcz J.: Reforma strefy euro Unii Europejskiej: na drodze do sanacji i konsolidacji: wybór dokumentów, Warszawa 2013.
 13. Barcz J.: Traktat z Lizbony: wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012.
 14. Barcz J.: Unia Europejska na rozstajach: Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010.
 15. Barcz J.: Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów, Warszawa 2013.
 16. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.: Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2015.
 17. Baudenbacher C.: The fundamental principles of EEA law: EEA-ities, Cham 2017.
 18. Best E.: EU law-making in principle and practice, London 2014.
 19. Birkinshaw P., Varney M.: The European Union legal order after Lisbon, Alphen aan den Rijn 2010.
 20. Borawska-Kędzierska E., Strąk K.: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej: polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Warszawa 2011.
 21. Böttner R., Grinc J.: Bridging clauses in European Constitutional law: legal framework and parliamentary participation, Cham 2018.
 22. Brandsma G.: Controlling comitology: accountability in a multi-level system, Basingstoke 2013.
 23. Brodecki Z.: Prawo integracji: konstytucja dla Europy, Warszawa 2011. 
 24. Brzeziński P.: Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 25. Cichos K.: Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju: zagadnienia prawne, Katowice 2016.
 26. Conway G.: The limits of legal reasoning and the European Court of Justice, Cambridge 2012.
 27. The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives (ed. M. Derlén, J. Lindholm), Oxford 2018.
 28. Craig P.: EU administrative law, Oxford 2012.
 29. Craig P., Búrca G. de.: The evolution of EU law, Oxford 2011.
 30. Czachór Z., Szymczyński T. R.: Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 31. Czapliński W., Serzysko A.: Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
 32. Decision making in the EU before and after the Lisbon Treaty (red. M. Hosli), London 2015.
 33. Dittgen F.: Die europapolitische Rolle der nationalen Parlamente nach Lissabon, Baden-Baden 2011.
 34. Doliwa-Klepacka A.: Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 35. Dompnier N.: Les élections en Europe, Grenoble 2011.
 36. Dubowski T.: Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Białystok 2017.
 37. Dubowski T.: Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 38. Duda R.: Multi-level governance - MLG: nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji, Wrocław 2013.
 39. Dyduch J.: Selected policies of the European Union: evolution in the context of the Treaty of Lisbon and the Europe 2020 strategy, Warsaw 2012.
 40. Eeckhout P.: EU external relations law, Oxford 2011.
 41. EU legal acts: challenges and transformations (ed. M. Cremona, C. Kilpatrick), Oxford 2018.
 42. The EU presence in international organizations (red. S. Blavoukos, D. Bourantonis), London 2010.
 43. Europa dwóch prędkości: aspekty prawne, polityczne i gospodarcze (oprac. wspólne M. Ambrożek [i in.]), Warszawa 2017.
 44. EU procedural law (red. J. T. Nowak), Oxford 2014.
 45. The European Council and European governance: the commanding heights of the EU (ed. F. Foret, Y-S. Rittelmeyer), London 2014.
 46. The European Court of Justice and external relations law: constitutional challenges (red. M. Cremona, A. Thies), Oxford 2014.
 47. European judicial systems as a challenge for democracy (ed. E. Kużelewska i in.), Cambridge 2015.
 48. European Parliament and its international relations (red. S. Stavridis, D. Irrera), London 2015.
 49. The European Union and International Organizations (red. K. E. Jorgensen), London and New York 2010.
 50. The European Union Presidency: a practical perspective (red. T. Husak, F. Jasiński), Warszawa 2011.
 51. Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej (red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak), Warszawa 2011.
 52. Europeizacja prawa administracyjnego (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Warszawa 2014.
 53. Europejska przestrzeń sądowa/L'espace judiciaire européen (red. A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak), Wrocław 2010.
 54. Europe's constitutional mosaic (ed. N. Walker, J. Shaw, S. Tierney), Oxford 2011.
 55. The evolution of EU law (ed. P. Craig, G. de Burca), Oxford 2011.
 56. Finck M.: Subnational authorities in EU law, Oxford 2017.
 57. The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe's Role in the World (red. F. Bindi), Washington 2010.
 58. Fossum J. E., Menéndez A. J.: The constitution’s gift: a constitutional theory for a democratic European Union, Lanham 2011.
 59. Gajda A.: Ochrona praw podstawowych jednostki w procesie harmonizacji prawa karnego procesowego w Unii Europejskiej, Warszawa 2011. 
 60. Gibbs A. H.: Constitutional life and Europe's area of freedom, security and justice, Ashgate 2011.
 61. Gilliaux P.: Droit(s) européen(s) à un procès equitable, Bruxelles 2012.
 62. Gontarski W. i in.: Skuteczność prawa europejskiego: zarys teorii i praktyki, Warszawa 2015.
 63. Górka M.: System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 64. Górka M.: Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 65. Gragl P.: The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, Oxford 2013.
 66. Grimm D.: The constitution of European democracy, Oxford 2017.
 67. Grzegorczyk P., Weitz K.: Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa 2012.
 68. Grzelak A., Królikowski M., Sakowicz A.: Europejskie prawo karne, Warszawa 2012.
 69. Grzeszczak R.: Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 70. Hartley T. C.: The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union, Oxford 2014.
 71. Helios J.: Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Łódź 2014.
 72. Herlin-Karnell E.: The constitutional dimension of European criminal law, Oxford 2012. 
 73. Hix S.: System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 74. Högenauer A.-L., Neuhold Ch., Christiansen T.: Parliamentary administrations in the European Union, Basingstoke 2016.
 75. Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej (red. A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek), Warszawa 2013.
 76. Jaklic K.: Constitutional pluralism in the EU, Oxford 2014.
 77. Janssens C.: The principle of mutual recognition in EU law, Oxford 2013.
 78. Jarocki T., Molendowska M., Zaremba A.: Instytucje Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony: ewolucja, kompetencje, działalność, Kielce 2014.
 79. Jaroszyński T.: Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 80. Jedlecka W.: Legitymizacja prawa Unii Europejskiej: legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?, Łódź 2014.
 81. Jesień L.: Prezydencja Unii Europejskiej: zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Warszawa 2011.
 82. Kassim H. i in.: The European Commission of the twenty-first century, Oxford 2013.
 83. Kiiver P.: Early warning system for the principle of subsidiarity: constitutional theory and empirical reality, London 2012.
 84. Kirpsza A.: Jak negocjować w Brukseli?: proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
 85. Kirzyński R.: Parlament Europejski od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony: rys historyczno-instytucjonalny, Warszawa 2012.
 86. Klamert M.: The principle of loyalty in EU law, Oxford 2014.
 87. Kleinowski M.: Siła państw w Unii Europejskiej: formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2014.
 88. Konstadinides T: The rule of law in the European Union: the internal dimension, Oxford 2017.
 89. Kosikowski C.: Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 90. Kubin T.: Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Katowice 2014.
 91. Kuijper P.J. i in.: The law of EU external relations: cases, materials, and commentary on the EU as an international legal actor, Oxford 2013.
 92. Legislative codecision in the European Union: experience over twenty years and implications (red. A. Rasmussen, Ch. Burns, Ch. Reh), London 2014.
 93. Lizbońska Unia Europejska: zagadnienia wybrane (red. J.W. Tkaczyński), Kraków 2013.
 94. Ławniczak K.: Rada Unii Europejskiej: organizacja i sposób działania, Warszawa 2014.
 95. Łazowski A., Łabędzka A.: Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Warszawa 2010.
 96. Maliszewska-Nienartowicz J.: System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.
 97. Mazur G.: Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2017. 
 98. Mendes J.: Participation in EU rule-making: a rights-based approach, Oxford 2011.
 99. Metz J.: The European Commission, expert groups, and the policy process: demystifying technocratic governance, Basingstoke 2015.
 100. Misiak M.: Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy: przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego, Warszawa 2013.
 101. Moorhead T.: The legal order of the European Union: the institutional role of the Court of Justice, London 2014.
 102. National and regional parliaments in the EU-legislative procedure post-Lisbon: the impact of the early warning mechanism, (red. A. Jonsson Cornell, M. Goldoni), Oxford 2017.
 103. Novak S.: La prise de décision au Conseil de l’Union européenne: pratiques du vote et du consensus, Paris 2011.
 104. Nowak-Far A.: Finanse Unii Europejskiej: aspekty instytucjonalne i prawne, Warszawa 2010.
 105. Nowe europejskie prawo spadkowe (red. nauk. M. Pazdan, J. Górecki), Warszawa 2015.
 106. Olszewski M.: Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.
 107. Osiejewicz J.: Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
 108. Oxford principles of European Union law: the European Union legal order (ed. R.Schütze, T. Tridimas), Oxford 2018.
 109. Panek B.: Problemy europejskiej polityki bezpieczeństwa, Gdańsk 2011.
 110. Panke D.: The effectiveness of the European Court of Justice: why reluctant states comply, Manchester 2011.
 111. Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony (red. J.M. Fiszer), Warszawa 2011.
 112. Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union (red. B. Eberbach-Born i in.), Baden-Baden 2013.
 113. Parzymies S.: Unia Europejska od Maastricht do Lizbony: polityczne aspekty aktywności, Warszawa 2012.
 114. Pikuła Ł.: Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, Toruń 2015.
 115. Piskorski J.: Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej, Poznań 2013.
 116. Pisuliński J.: Europejskie prawo cywilne, Warszawa 2013.
 117. Pizzorusso A.: Europejskie dziedzictwo konstytucyjne, Warszawa 2013.
 118. Poboży M.: Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 119. Poliński R.: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie: funkcjonowanie, kryzys, reformy, Warszawa 2015.
 120. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, (red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada), Warszawa 2016.
 121. Polska w Unii Europejskiej: problemy, wyzwania, nadzieje: wybrane aspekty prawne, międzynarodowe i społeczno-gospodarcze (red. C.T. Szyjko), Warszawa 2014.
 122. The Power of the European Court of Justice, (red. S. K. Schmidt, R. D. Kelemen), London 2017.
 123. Popowicz K.: Rozwój podstaw prawnych Unii Europejskiej,  Warszawa 2010.
 124. Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej (red. nauk. Łukasz Pisarczyk), Warszawa 2018.
 125. Prawo administracyjne Unii Europejskiej (red. R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada), Warszawa 2016.
 126. Prawo europejskie w pracach parlamentarnych (red. B. Pawłowski), Warszawa 2011. 
 127. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (red. M. M. Kenig-Witkowska), Warszawa 2015.
 128. Prawo materialne Unii Europejskiej (red. A. Zawidzka-Łojek A., R. Grzeszczak), Warszawa 2012.
 129. Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie (red. A. Kuś, E. Krzysztofik), Lublin 2011.
 130. Prawo materialne Unii Europejskiej: swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału: podstawy prawa konkurencji (red. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak), Warszawa 2013.
 131. Prawo podatkowe Unii Europejskiej, (red. B. Brzeziński, M. Kalinowski), Gdańsk 2017.
 132. Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich: problem konkurencji i wzajemnych relacji (red. nauk. D. E. Harasimiuk, M. Olszówka, A. Zinkiewicz), Warszawa 2015.
 133. Prawo Unii Europejskiej: instytucje i porządek prawny: prawo materialne (red. nauk. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski), Warszawa 2014.
 134. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (red. K. A. Wojtaszczyk), Warszawa 2010.
 135. Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja (red. A. Nowak-Far), Warszawa 2010.
 136. Principles of European constitutional law (red. A. von Bogdandy, J. Bast), Oxford 2010.
 137. Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej: wymiar teoretyczno-metodologiczny (red. nauk. K. A. Wojtaszczyk i in.), Warszawa 2015.
 138. Procedury decyzyjne Unii Europejskiej (red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada), Warszawa 2015.
 139. Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego: praca zbiorowa (red. C. Kosikowski), Białystok 2013.
 140. Pudło A.: Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa 2011.
 141. Pudło A.: Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2014.
 142. Puetter U.: The European Council and the Council: new intergovernmentalism and institutional change, Oxford 2014.
 143. The question of competence in the European Union (ed. L. Azoulai), Oxford 2014.
 144. Raepenbusch S. van: Droit institutionnel de l’Union européenne, Bruxelles 2011.
 145. Reich N.: General principles of EU civil law, Cambridge 2014.
 146. Rewizorski M.: System instytucjonalny Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony: aspekty polityczne i prawne, Warszawa 2012.
 147. Rulemaking by the European Commission: the new system for delegation of powers (ed. C. F. Bergström, D. Ritleng), Oxford 2016.
 148. Ruszkowski J.: Parlament Europejski: dynamika instytucjonalna i kompetencyjna, Szczecin 2010.
 149. Schmidt S.K.: The European Court of Justice and the policy process: the shadow of case law, Oxford 2018.
 150. Secession from a member state and withdrawal from the European Union: troubled membership (ed. Carlos Closa), Cambridge 2017.
 151. Sikora A.: Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwość Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 152. Sitek M.: Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów 2010.
 153. Skibińska E.: Prawo Unii Europejskiej: orzecznictwo, Warszawa 2014.
 154. Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A.: Obywatel Unii, Warszawa 2010.
 155. Sozański J.: Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej: (po traktacie lizbońskim) - studium prawnoporównawcze, Toruń 2012.
 156. Sołtysińska A., Talago-Sławoj H.: Europejskie prawo zamówień publicznych: komentarz, Warszawa 2016.
 157. Sozański J.: Prawo Unii Europejskiej: analiza krytyczna systemu i doktryny, Toruń 2014.
 158. Sozański J.: Prawo Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim,  Warszawa 2010.
 159. Sozański J.: Prezydencja w Unii Europejskiej, Poznań 2011.
 160. Sozański J.: Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Poznań 2011.
 161. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy (red. A. Wróbel), Warszawa 2010.
 162. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej (red. A. Wyrozumska), Warszawa 2010.
 163. System prawnofinansowy Unii Europejskiej, (red. nauk. A Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler), Warszawa 2017.
 164. Szczerba-Zawada A.: Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 165. Szwarc-Kuczer M.: Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, Warszawa 2011.
 166. Świątkowski A. M.: Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 167. Tournepiche A.-M.: Les accords interinstitutionnels dans l'Union européenne, Bruxelles 2011.
 168. Towards a European legal culture (red. G. Helleringer, K. Purnhagen), Baden-Baden 2014.
 169. The transformation or reconstitution of Europe: the critical legal studies perspective on the role of the courts in the European Union (ed. Tamara Perišin and Siniša Rodin), Oxford 2018.
 170. The Treaty on European Union (TEU). A Commentary (ed. Blanke H.-J., Mangiameli S.), Berlin 2013.
 171. Tuori K.: European constitutionalism, Cambridge 2015.
 172. Unia Europejska po Traktacie z Lizbony: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania (red. P. Tosiek), Lublin 2012.
 173. Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych: zagadnienia systemowe i instytucjonalne (red. J. Galster), Toruń 2013.
 174. Walker N., Shaw J., Tierney S.: Europe’s constitutional mosaic, Oxford 2011.
 175. Weatherill S.: Law and values in the European Union, Oxford 2016.
 176. Wessels W.: The European Council, Basingstoke 2015.
 177. Węc J. J.: Traktat Lizboński: polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015: orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych państw członkowskich UE oraz proces implementacji traktatu lizbońskiego, Kraków 2016.
 178. Witkowska-Chrzczonowicz K: Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej: studium prawno-ustrojowe, Toruń 2014.
 179. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: geneza, struktury, działania (red. R. Potorski), Toruń 2011.
 180. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej: podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010), (red. A. Siemaszko), Warszawa 2011.
 181. Yordanova N.: Organising the European Parliament: the role of committees and their legislative influence, Colchester 2013.
 182. Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (red. M. K. Kolasiński), Toruń 2013.
 183. Zasady ustrojowe Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2010.
 184. Źródła prawa Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2010.

 

wróć do góry