Strona główna > O nas

 

logo be

AAA Drukuj

O Ośrodku Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Zadaniem Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Sejmowej (OIDE) jest wspieranie parlamentarzystów i pracowników Kancelarii Sejmu w wyszukiwaniu informacji europejskiej. OIDE ułatwia dotarcie do potrzebnych źródeł oraz dokumentacji zarówno działalności Unii, jak i przede wszystkim działań Sejmu w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE. Głównym narzędziem w tym zakresie jest serwis internetowy OIDE, oparty również na prowadzonych przez nas bazach (EDL-S, UST, sejmowa część IPEX).

Prezentując europejską aktywność Sejmu, dostarczamy wiadomości o:

  • sejmowych debatach i uchwałach w sprawach UE,
  • pracy Komisji do Spraw UE, w szczególności nad projektami aktów prawnych i innymi dokumentami Unii – sekcja Dokumenty UE w Sejmie, w tym baza EDL-S, czyli Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie,
  • współpracy międzyparlamentarnej Sejmu RP w zakresie spraw europejskich – sekcja Współpraca międzyparlamentarna,
  • stanie wykonania prawa Unii Europejskiej w pracach legislacyjnych Sejmu - Ustawy wykonujące prawo UE – baza UST.

Oddzielną sekcję stanowi temat badania pomocniczości, obejmujący zarówno działania Sejmu (uchwały w sprawie niezgodności projektów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości), jak i płaszczyznę współpracy międzyparlamentarnej (baza IPEX) pozwalającej parlamentom narodowym uruchomić procedurę tzw. żółtej lub pomarańczowej kartki.

Przegląd europejskiej aktywności Sejmu jest prezentowany co miesiąc w Biuletynie OIDE, także w języku angielskim.

OIDE informuje o Unii Europejskiej poprzez:

  • organizowanie i ułatwianie dostępu do informacji i dokumentów publikowanych w oficjalnym portalu europa.eu, w tym do unijnych aktów prawnych,
  • monitorowanie zmian zachodzących w źródłach informacji,
  • prezentowanie w serwisie internetowym Materiałów OIDE i informacji nt. bieżących zagadnień integracji europejskiej, bibliografii wybranych, ważniejszych z punktu widzenia parlamentu tematów, linków do czasopism, publikacji ośrodków badawczych i serwisów informacyjnych.

Strona OIDE stanowi również archiwum informacji dotyczących działań Sejmu poprzednich kadencji w sprawach UE (w tym wymiaru parlamentarnego polskiej Prezydencji w Radzie UE 2011).

Wszelkie pytania dotyczące informacji na stronie OIDE prosimy kierować: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.