Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Współpraca parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PARLAMENTARNY I INNE SPOTKANIA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W UE

Podczas Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego (ETP) posłowie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego uczestniczą w spotkaniach poświęconych zagadnieniom gospodarczym, budżetowym i społecznym, w szczególności w zakresie semestru europejskiego. W trakcie ETP odbywają się spotkania Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE z odpowiednimi komisjami branżowymi parlamentów narodowych. Pierwszy parlamentarny tydzień semestru europejskiego został zorganizowany w styczniu 2013 .

Od 2014 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego obok spotkań poświęconych semestrowi odbywa się Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE (KM SKZG). Porządek obrad tej konferencji, początkowo wyodrębniany, został następnie połączony z agendą semestru europejskiego: ten dokument jest publikowany na stronach spotkań KM SKZG z dopiskiem "Europejski Tydzień Parlamentarny".

W 2022 r. w ramach spotkań Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego odbyła się Konferencja wysokiego szczebla ws. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (por. XVIII spotkanie KM SKZG).

wróć do góry

SPOTKANIA KOMISJI PARLAMENTARNYCH

Spotkania komisji parlamentarnych odbywają się w formule ICM (Interparliamentary Committee Meetings), czyli międzyparlamentarnych spotkań komisji, które są organizowane z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, lub spotkań komisji z inicjatywy parlamentu państwa sprawującego prezydencję.
Do 2014 r. odbywały się także wspólne spotkania komisji (Joint Committee Meetings, JCM), organizowane przez państwo sprawujące prezydencję wspólnie z PE.

wróć do góry

WSPÓLNE SPOTKANIA PARLAMENTARNE

Wspólne spotkania parlamentarne (Joint Parliamentary Meetings, JPM) były organizowane przez Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w celu omówienia zagadnień strategicznych, istotnych dla Unii i całej Europy. Stanowiły one forum dyskusji o charakterze ogólnym – nie miały na celu wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie. Spotkania te odbywały się w siedzibie PE w Brukseli.

Ostatnie wspólne spotkanie parlamentarne odbyło się w grudniu 2011 roku.

 

Zobacz więcej:
Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE

wróć do góry