Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka

 

logo be

AAA Drukuj

Grupa Wyszehradzka

Strona Grupy Wyszehradzkiej

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej współpraca parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Izby Poselskiej i Senatu Republiki Czeskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej, przybrała dwie formy. Są to spotkania przewodniczących parlamentów i spotkania komisji wyspecjalizowanych. Stanowią one forum wymiany doświadczeń w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Służą też wymianie poglądów na bieżące tematy, koordynacji stanowisk i podejmowaniu wspólnych inicjatyw.

Więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE