Strona główna > Bibliografie > Debata na temat przyszłości UE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debata na temat przyszłości UE* (wg stanu na 05.07.2018)

Zobacz także Materiały OIDE: Parlament Europejski wobec przyszłości UE (omówienie rezolucji i debat PE)


* Za początek debaty przyjęto nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów 27 państw członkowskich 29 czerwca 2016 w Brukseli, w reakcji na referendum z 23 czerwca 2016, które zdecydowało o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE (pkt 18 bibliografii).

 

DOKUMENTY INSTYTUCJI UE

  Dokumenty PE

 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (2016/2149(INI)), P8_TA (2018)0186
 2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE, P8_TA(2017)0401
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony, P8_TA(2017)0049
 4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej, P8_TA(2017)0048
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro, P8_TA(2017)0050
 6. Dokumenty KE

 7. Orędzie o stanie Unii 2017, 13.09.2017
 8. Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE, COM(2017) 358, 28.06.2017
  - Rozpatrywanie dokumentu w parlamentach narodowych – informacje z bazy IPEX
 9. Dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji, COM(2017) 240, 10.05.2017
  - Rozpatrywanie dokumentu w parlamentach narodowych – informacje z bazy IPEX
 10. Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności, COM(2017) 315, 07.06.2017
  - Rozpatrywanie dokumentu w parlamentach narodowych – informacje z bazy IPEX
 11. Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, COM(2017) 291, 31.05.2017
  - Rozpatrywanie dokumentu w parlamentach narodowych – informacje z bazy IPEX
 12. Dokument dotyczący społecznego wymiaru Europy, COM(2017) 206, 26.04.2017
  - Rozpatrywanie dokumentu w parlamentach narodowych – informacje z bazy IPEX
 13. Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025 r., COM(2017) 2025, 01.03.2017
  - Rozpatrywanie dokumentu w parlamentach narodowych – informacje z bazy IPEX
 14. Orędzie o stanie Unii w 2016, 14.09.2016
 15. Dokumenty Rady Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz szefów państw lub rządów

 16. Agenda przywódców, 20.10.2017
 17. Deklaracja rzymska, 25.03.2017
 18. „United we stand, divided we fall”: list w sprawie przyszłości UE wystosowany przez Donalda Tuska przed szczytem na Malcie do 27 szefów państw i rządów, 31.01.2017
 19. Deklaracja z Bratysławy, 16.09.2016
 20. Nieformalne posiedzenie w składzie 27 państw członkowskich. Oświadczenie, 29.06.2016
 21. SPOTKANIA SZEFÓW PAŃSTW LUB RZĄDÓW
  (nie przyjęto dokumentów końcowych)

 22. Nieformalne spotkanie 27 szefów państw i rządów, 23.02.2018
 23. Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów, 10.03.2017
 24. Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE na Malcie, 31.01.2017
 25. DEBATY W PE

 26. Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata), 04.07.2018
 27. Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy (debata), 13.06.2018
 28. Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata), 30.05.2018
 29. Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy (debata), 03.05.2018
 30. Debata z udziałem premiera Francji Emmanuela Macrona na temat przyszłości Europy (debata), 17.04.2018
 31. Debata z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy na temat przyszłości Europy (debata), 14.03.2018
 32. Debata z udziałem premiera Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy (debata), 06.02.2018
 33. Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata), 17.01.2018
 34. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (debata), 24.10.2017
 35. Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata), 04.07.2017
 36. Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (debata na aktualny temat), 14.06.2017
 37. Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata), 13.06.2017
 38. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (debata), 15.03.2017
 39. Oświadczenie przewodniczącego Komisji w sprawie białej księgi na temat przyszłości UE (debata), 01.03.2017
 40. DOKUMENTY WSPÓŁPRACY MIĘDZYPARLAMENTARNEJ

  Dokumenty Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE)

 41. Conclusions of the Presidency, Tallin, 23-24.04.2018, pkt 1-8
 42. Konkluzje prezydencji, Bratysława, 23-24.04.2017, pkt 1-9
 43. Konkluzje prezydencji, Luksemburg, 22-24.04.2016, pkt 18-25
 44. Dokumenty Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej COSAC

 45. Uwagi LVIII posiedzenia COSAC, Tallin, 26-28.11.2017, pkt 1.1-1.8
 46. Dokumenty ze spotkań Grupy Wyszehradzkiej

 47. Konkluzje ze spotkania komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Bratysława, 21-23.05.2017, pkt 1-6
 48. WYBRANE PUBLIKACJE

 49. Anghel S., Dinan D., Drachenberg R.: From Rome to Sibiu – The European Council and the Future of Europe debate, EPRS – Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski, kwiecień 2018
 50. Anghel E., S., Drachenberg R.: From Bratislava to Rome: The European Council's role in shaping a common future for EU-27, „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 18.04.2017
 51. Apap J.: Przyszłość Europy: Zarys bieżącej debaty, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 12.04.2018
 52. Borońska-Hryniewiecka K., Szymańska J.: Szczyt UE-27 w Bratysławie – nieformalne konsultacje polityczne w sprawie przyszłości Unii, „Biuletyn PISM" nr 62 (1412), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 19.09.2016
 53. D'Alfonso A.: The future of EU finances, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,08.09.2017
 54. Drachenberg R.: The European Council and the 2017 State of the Union proposals, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 27.10.2017
 55. Emmanouilidis J. A.: The bumpy road from Bratislava to Rome: the results of a (un)spectacular summit, „Post-Summit Analysis", European Policy Centre, 24.10. 2016
 56. European Parliament sets out its vision, October 2017
 57. Haas J., Rubio E.: The future of the European budget: What does the Commission's White Paper mean for EU finances?, „Policy paper", Notre Europe - The Jacques Delors Institute, 27.06.2017
 58. Jurczyszyn Ł.: Koncepcja polityki europejskiej Emmanuela Macrona, „Biuletyn PISM" nr 39 (1481), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 21.04.2017
 59. Legrand J.: EU as a global player one year on from the Rome Declaration, „Analiza" Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 15.05.2018.
 60. Mapping the 'Future of the EU' debate, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 20.06.2017
 61. Poptcheva E.-M. A.: The 2017 State of the Union debate in the European Parliament, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.09.2017
 62. Szymańska J.: Orędzie o Stanie Unii, „Komentarz PISM" nr 52, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 14.09.2017
 63. Szymańska J.: Unijne deklaracje jubileuszowe z Berlina (2007) i Rzymu (2017): porównanie i wnioski, „Biuletyn PISM" nr 34 (1476), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 04.04.2017
 64. Tilindyte L.: Improving the functioning of the EU. Making fuller use of the Lisbon Treaty’s provisions, European Parliamentary Research Service, February II 2017
 65. Tilindyte L.: Possible adjustments to the EU institutional set-up, European Parliamentary Research Service, February II 2017
 66. Toporowski P., Szymańska J.: UE na rozdrożu: wkład Komisji Europejskiej w debatę nad przyszłością Unii, „Biuletyn PISM" nr 23 (1465), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 06.03.2017
 67. Vanden Broucke J. i in.: Outcome of the European Council of 28 June 2016 and the informal meeting of 27 Heads of State or Government on 29 June 2016, „Briefing", European Parliamentary Research Service, July 2016
 68. Zuleeg F., Emmanouilidis J. A.: The Rome Declaration – An imperfect display of unity, „Post – summit commentary", European Policy Centre, 27 March 2017
 69. STRONY INTERNETOWE I KOMUNIKTY PRASOWE

 70. Jak Parlament widzi przyszłość Europy – komunikat prasowy PE, 16.02.2017
 71. Polityczna refleksja nad przyszłością UE – strona internetowa Rady UE
 72. Przyszłość Europy – strona internetowa KE
 73. Przyszłość UE: debata poselska na temat pięciu scenariuszy przedstawionych przez Jean-Claude’a Junckera – komunikat prasowy PE, 01.03.2017
 74. Tusk, Juncker discuss with MEPs how to shape a more solidary Union – komunikat prasowy PE, 24.10.2017