Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Dorobek Konferencji w sprawie przyszłości Europy i dalsza debata o reformie UE (po 9 maja 2022) Opublikowano: 24.05.2024

Konferencja w sprawie przyszłości Europy (KoPE)  trwające rok wspólne przedsięwzięcie Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komisji i państw członkowskich, podczas którego Europejczycy debatowali na temat wyzwań, priorytetów i przyszłego kształtu Unii Europejskiej – zakończyła się 9 maja 2022. Celem debaty było nadanie nowego impulsu demokracji europejskiej, a fakt, że konferencja zbiegła się z pandemią Covid-19 i rosyjską inwazją na Ukrainę, wprowadził do dyskusji nowe wątki polityczne, ekonomiczne i instytucjonalne, w tym kwestię rozszerzenia.

Obywatele europejscy, w ramach reprezentatywnej próbki społeczeństw całej Unii, nie tylko dyskutowali na forach krajowych i europejskich paneli obywatelskich, dzielili się pomysłami na wielojęzycznej platformie cyfrowej, czy podczas obrad zgromadzenia plenarnego z udziałem przedstawicieli trzech instytucji UE, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, parlamentów narodowych, samorządów i społeczeństwa obywatelskiego, ale, co ważniejsze, uzgodnili także zestaw konkretnych propozycji.

9 maja zarząd KoPE (przedstawiciele PE, Rady i Komisji) przedstawił końcowe sprawozdanie z wyników konferencji: 49 propozycji reform, które obejmują ponad 320 środków w ramach 9 tematów: zmiany klimatyczne i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; cyfrowa transformacja; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport. W sprawozdaniu podkreślono oddolny, ukierunkowany na obywateli charakter całego przedsięwzięcia, wskazując, że narzędzia i metodologia konferencji mogą zostać wykorzystane do przyszłego angażowania obywateli i wykorzystywania demokracji deliberatywnej na poziomie UE.

Trzy instytucje UE, które przed rozpoczęciem konferencji zobowiązały się we wspólnej deklaracji do działań następczych wobec propozycji KoPE, po 9 maja 2022 podjęły takie działania w ramach własnych kompetencji i zgodnie z traktatami. Działania te obejmują zarówno konkretne polityki, jak i szeroko rozumiane zagadnienia ustrojowo-instytucjonalne, w tym innowacyjne mechanizmy uczestnictwa obywatelskiego na poziomie UE oraz budzącą największe kontrowersje propozycję nowelizacji traktatów. Zdaniem niektórych uczestników KoPE a także badaczy, nie wyczerpują one jednak etapu wdrożenia zaleceń konferencji. Nie zamknęły też debaty o przyszłym kształcie Unii i ewentualnych zmianach traktatowych.

W załączonych plikach publikujemy linki do podstawowych dokumentów, informacji i ważniejszych opracowań obejmujących:

  1. Okres pokonferencyjny (po 9 maja 2022) - wg stanu na 24.05.2024 pdf
  2. Etap przygotowań oraz samej konferencji (do 9 maja 2022) pdf

Podstawowe informacje


Słowa kluczowe: Unia Europejska, dalszy rozwój UE, polityki UE, reforma instytucjonalna, parlament narodowy