Strona główna > Publikacje > Informacja OIDE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Informacja OIDE

Wybory do PE 2014. Nowe regulacje, debaty, kampania informacyjna pdf
Informacja OIDE nr 02, lipiec 2014

Stan na 26 czerwca 2014
Opublikowano 1 lipca 2014
Autorzy: Danuta Adamiec, Regina Wąsowicz

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji mają szczególne znaczenie, gdyż są to pierwsze wybory pod rządami Traktatu z Lizbony. W publikacji omówiono nowe postanowienia traktatowe, a także implementujące je akty prawne w zakresie, w jakim odnoszą się do wyborów do PE 2014. Przedstawiono również inicjatywy oraz postulaty zarówno Parlamentu, jak i Komisji, mające na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań dotyczących przygotowania i organizacji wyborów oraz procedury wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. W publikacji znalazło się też krótkie podsumowanie debat w parlamentach narodowych poświęconych wyborom europejskim oraz kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego.

Słowa kluczowe (EuroVoc): Parlament Europejski, wybory europejskie, europejski system wyborczy

 


Dokumenty Sejmu w bazach IPEX, Komisji Europejskiej
i Parlamentu Europejskiego
pdf

Informacja OIDE nr 01, luty 2014

Stan na 26 czerwca 2013
Opublikowano 11 lutego 2014
Autorzy: Daniela Kupis, Regina Wąsowicz

Niniejsza publikacja przedstawia informacje o dokumentach Sejmu powstających w wyniku realizacji jego funkcji kontrolnej wobec procesu legislacyjnego UE i publikowanych w czterech ogólnodostępnych bazach internetowych: w sejmowej bazie EDL-S oraz europejskich bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
Przedstawiono podstawowe dane dotyczące baz, w tym bazy EDL-S, której rekordy, zawierające opis przebiegu rozpatrywania poszczególnych dokumentów UE w Sejmie, są podłączane do międzyparlamentarnej bazy IPEX. Omówiono wady i zalety wszystkich baz oraz metody i wyniki wyszukiwań.

Słowa kluczowe (EuroVoc): parlament narodowy, wyszukiwanie dokumentów, zasada subsydiarności, baza danych, instytucje Unii Europejskiej

 


Semestr europejski. Przewodnik po kluczowych dokumentach pdf
Informacja OIDE nr 00, styczeń 2013

Stan na 11 stycznia 2013
Opublikowano 24 stycznia 2013
Autorzy: Justyna Branna, Regina Wąsowicz

W publikacji zaprezentowano ramy prawne europejskiego cyklu koordynacji polityki gospodarczej – tzw. semestru europejskiego. Przedstawiono w niej podstawy prawne semestru oraz dokumenty dotyczące realizowanego w jego ramach wzmocnionego zarządzania gospodarczego i nadzoru budżetowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Publikacja zawiera informacje o przebiegu dwóch pierwszych cykli koordynacji (2011 i 2012) na poziomie Unii i Polski.

Słowa kluczowe (EuroVoc): koordynacja polityk UGW, planowanie gospodarcze, kontrola budżetowa, parlament narodowy, Parlament Europejski