Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:                                                                      

Wspólna polityka rolna po 2013 roku pdf 
Opublikowano 20.12.2013
Dziedzina: Rolnictwo
16 grudnia 2013 Rada UE przyjęła cztery rozporządzenia dotyczące polityki rolnej UE na lata 2015-2020 oraz rozporządzenie ustalające zasady przejściowe na 2014 rok. Decyzja Rady kończy prace legislacyjne nad kształtem wspólnej polityki rolnej po 2013, które zostały zainicjowane przez KE 12 października 2011.
Przedstawiono kalendarium prac nad reformą, jej podstawowe założenia oraz najważniejsze dokumenty i linki do baz pozwalające prześledzić proces legislacyjny nad reformą WPR.
Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, reforma WPR
kreska
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020  pdf
Opublikowano 02.12.2013
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014-2020 określiły maksymalne roczne kwoty („pułapy"), które UE może wydać w różnych obszarach polityki („działach"). W informacji przedstawiono dokumenty podstawowe dotyczące obecnych WRF oraz kalendarium trwających dwa i pół roku negocjacji w sprawie ich przyjęcia.
Słowa kluczowe: finanse Unii Europejskiej, budżet UE
kreska
Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego pdf
Opublikowano 01.07.2013
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych, przyjęty 1 grudnia 2011, określa podstawowe zasady, którymi mają się kierować posłowie podczas wykonywania mandatu. Przepisy wykonawcze do kodeksu, przyjęte przez Prezydium PE 15 kwietnia 2013, weszły w życie 1 lipca 2013.
Słowa kluczowe: członek Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski, korzyści finansowe parlamentarzysty, kodeks postępowania
kreska
Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej pdf
Opublikowano 01.07.2013
Dziedzina: Działania zewnętrzne
1 lipca 2013 Republika Chorwacji została 28 państwem członkowskim Unii Europejskiej. W informacji przedstawiono w skrócie proces dochodzenia do członkostwa i skutki instytucjonalne przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: Chorwacja, rozszerzanie Unii Europejskiej, integracja europejska, przystąpienie do Unii Europejskiej
kreska
Zmiana art. 136 TfUE w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro pdf
Opublikowano 01.05.2013
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
W informacji zaprezentowano podstawowe dokumenty i proces, które – poprzez zmianę art. 136 TfUE w drodze uproszczonej procedury zmiany traktatów – umożliwiły wprowadzenie europejskiego mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro.
Słowa kluczowe: obszar euro, prawo unijne
kreska
Spór Parlamentu Europejskiego i Rady o mechanizm oceny Schengen pdf

Opublikowano 07.10.2013
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
12 czerwca 2013 PE zatwierdził kompromisowy projekt rozporządzenia Rady w sprawie mechanizmu oceny Schengen, kończąc tym samym, trwający od czerwca 2012 roku, spór między Parlamentem a Radą UE o podstawę prawną dla tego mechanizmu. Ostatecznie choć projekt został oparty na art. 70 TfUE (decyzja Rady), to był negocjowany z PE i uwzględnia większość poprawek zgłoszonych przez Parlament. 7 października 2013 Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie mechanizmu oceny. Przedstawiono przedmiot i przebieg sporu oraz przyjęte rozwiązanie.
Słowa kluczowe: Układ z Schengen, podstawy prawne
kreska
Jednolity system ochrony patentowej pdf
Opublikowano 19.02.2013
Dziedzina: Rynek wewnętrzny
19 lutego 2013 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, który ma rozpatrywać sprawy związane z patentami europejskimi i patentami europejskimi o jednolitym skutku. Wejście w życie porozumienia umożliwi stosowanie rozporządzeń wprowadzających wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej.
Przedstawiono przebieg prac nad jednolitym systemem ochrony patentowej, jego główne założenia oraz podstawowe dokumenty.
Słowa kluczowe: patent europejski, prawo patentowe
kreska

wróć do góry